openplayer

Programari


En aquesta pàgina podreu trobar tots els programes que he utilitzat durant el procés de creació de l'openplayer, des dels programes de disseny fins als de programació. Alguns es troben disponibles per a diverses plataformes, però altres en canvi necessiten compilar-se a la plataforma que l'usuari desitgi (sempre i quan sigui possible). Per obtenir-los o rebre ajuda en la seva instal·lació podeu accedir a la seva web oficial mostrada en cada programa.

Eagle Eagle

L'Eagle és un programa utilitzat en el disseny d'esquemes elèctric i circuits impresos. Inclou funcions interessant com per exemple l'Autorouter, la generació automàtica dels fitxers Gerber i a més inclou una gran llibreria de components de sèrie.

Pàgina web oficial: http://www.cadsoft.de

Gerbv Gerbv

Gerbv és un programa que permet visualitzar fitxers Gerber/Excellon de manera gràfica. És necessari per poder veure el fitxers Gerber/Excellon de l'openplayer (panelitzats i no panelitzats). Només caldrà invocar el programa des de la línia de comandes seguit de la llista d'arxius que es volen obrir.

Pàgina web oficial: http://gerbv.sourceforge.net/

Gerbmerge Gerbmerge

Gerbmerge és un programa utilitzat per panelitzar fitxers Gerber/Excellon per tal de crear arxius on es fusionen diverses còpies d'un model i així poder enviar a un fabricant. Podeu trobar els scripts utilitzats en el gerbmerge a la pàgina de documents.

Pàgina web oficial: http://claymore.engineer.gvsu.edu/~steriana/Python/gerbmerge/

Eines de desenvolupament Eines de desenvolupament

Per poder desarrollar sota microcontroladors AVR són necessàries les aplicacions que es mostren en aquest apartat (algunes no són estrictament necessàries però utils). Els usuaris de Windows, podeu utilitzar el WinAVR que inclou tota aquesta col·lecció de programes en un sol paquet. Aquells usuaris de Linux/MacOSX, poden seguir els passos d'instal·lació des del codi (inclòs com aplicar els patches) seguint el manual que he escrit. La llista d'aplicacions incloses és:

GCC (GNU Compiler Collection)
Compilador de GNU, en aquest cas s'utilitza pel llenguatge C i sota microcontroladors AVR.

Pàgina web oficial: http://gcc.gnu.org/


Binutils
Utilitats de GNU per binaris (assembler, linker...).

Pàgina web oficial: http://www.gnu.org/software/binutils/


avr-libc
Llibreria de programació per a microcontroladors AVR i llenguatge C.

Pàgina web oficial: http://savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/


GDB (GNU Debugger)
Utilitat de GNU per depurar els programes (facilita la feina de solucionar errors).

Pàgina web oficial: http://sourceware.org/gdb/


avrdude
Utilitat per programar els microcontroladors AVR des d'un ordinador.

Pàgina web oficial: http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude/


Avarice
Utilitat per depurar microcontroladors AVR utilitzant les aparells com el JTAGICEmkII. Exerceix d'intermediari entre l'aparell i el GDB.

Pàgina web oficial: http://avarice.sourceforge.net/


WinAVR
Els usuaris de Windows poden gaudir d'aquest paquet, el qual inclou totes les aplicaciones descrites en aquest apartat a més d'altres utilitats.

Pàgina web oficial: http://winavr.sourceforge.net/


Eclipse Eclipse

L'Eclipse és un entorn de desenvolupament originalment per programar en llenguatge Java, tot i que amb el plug-in CDT permet fer-ho també en C/C++. A més, s'inclou el plugin Zylin, que permet la depuració en temps real utilitzant programes intermediaris per a dispositius com els AVR.

Pàgines web oficials:
Eclipse: http://www.eclipse.org/
CDT: http://www.eclipse.org/cdt/
Zylin: http://www.zylin.com

GCLCD GCLCD

GCLCD és un programa que permet transformar imatges BMP o tipus de lletra en arrays de bytes, cosa que permet desar gràfics directament a la memòria.

Pàgina web oficial: http://www.todopic.com.ar

Descàrrega:
Versió 3.90 (Windows) - Funciona sota Linux utilitzant Wine

Gerard Marull Paretas

GFDL Jo utilitzo programari GNU GPLv3 Utilitxeu Firefox per a una navegació sana