Arxiu per a febrer 2009


Novetats

Ara sí, un cop acabats els exàmens universitaris el projecte Meteotek08 segueix endavant.

Els progressos durant les últimes setmanes tot i que no són a penes visibles sí que són molt importants, per al correcte funcionament de la sonda, ja que hem decidit prescindir de l’antic sistema seqüencial de control de la sonda i l’hem substituït per un sistema operatiu propi anomenat MTKOS (un sistema amb multi-threading bàsic) que ens permetrà tenir molta més estabilitat en el sistema obtenint així més garanties de correcte funcionament.

Pel que fa al llançament, ja hem començat a moure fitxes i després d’un parell de setmanes de gestions amb AENA, hem obtingut els permisos per llançar-la durant les últimes setmanes del present mes de febrer.

Al final s’ha decidit que només farem un sol llançament pel perill que si en fem un de previ a baixa cota la sonda pugui quedar malmesa en el seu descens i posterior impacte contra el terra. Pel que fa a la zona de llançament s’ha elegit la comarca aragonesa de Monegros, pel fet que és de les poques zones relativament properes on no interferim sobre l’espai aeri de cap aeroport i a més ens trobem a més de 100km del mar.

Els propers dies un cop gairebé enllestida la programació del MTKOS, farem les proves de ràdio pertinents per comprovar el correcte funcionament dels sistemes. Més endavant ens agradaria fer les proves finals fent un vol captiu a pocs metres d’altitud per comprovar en condicions reals el comportament del conjunt i l’estabilitat en el globus.

També hem decidit que el cutdown el farem completament nou i que anirà aïllat de l’exterior per evitar que la humitat o baixa temperatura puguin malmetre el fil de nicrom encarregat de tallar la corda.

Us seguirem informant…

Att. equip de Meteotek08

Situacions: d'on som i on està previst el llançament