Arxiu per a febrer 2008


Petits progressos

Tot i que aquests dies siguem víctimes d’exàmens hem anat fent petits progressos a la sonda, bàsicament teòrics i algunes idees. Primerament cal destacar que ja tenim alguns materials (pocs però essencials) i d’altres estan pendents d’arribada (que he acabat de demanar):

- Material aconseguit

 • Caixa de porexpan on ubicar tots els elements
 • Servo digital (HSR 8498HB de Hitec) per la càmera
 • Sensors de temperatura DS18B20 (2 u.)
 • Circuit MAX3232(interfície amb l’ordinador via port sèrie)
 • Targeta de memòria SD (1GB)

- Demanats i pendents d’arribada

 • Sensor de pressió (SCP1000)
 • Pantalla LCD monocrom (128×64) per revisar l’estat de la sonda sense necessitat d’ordinador
 • Alguns microcontroladors Atmel (Atmega32 i 16) *Actualment utilitzo alguns Atmega8 que ja tenia

Pel que fa al tema de programació avui he instal·lat l’avr-toolchain de nou ja que vaig fer neteja del PC i he escollit les següents versions compilades per funcionar sota Linux (amb alguns patches) :

 • Compilador i utilitats binàries: GCC 4.2.2 i Binutils 2.18
 • Llibreria de programació: avr-libc 1.6.1
 • Programador: avrdude 5.5

A més, ja tinc un circuit bàsic on treballar muntat. Entre aquesta setmana i la que bé miraré de fer funcionar el servo i ajuntar els codis del sensor de temperatura i SD que ja havia fet per l’openplayer.

Nota: El programari utilitzat per a la programació no es canviarà durant tot el procés encara que apareguin noves versions.

Finalment, les tasques que ja s’estan portant a terme i que estan previstes per acabar-se durant la setmana del 3 al 7 de Març són les següents:

- Documents teòrics amb l’objectiu d’oferir una visió global i entenedora de cadascuna de les parts que formen la sonda Metetek08:

 • Microcontroladors: estructura i funcionament (Martí Gasull)
 • El sistema de posicionament GPS (Gerard Marull)
 • Estructura de l’atmosfera terrestre (Sergi Saballs)
 • Ràdio (Jordi Plaja i Jordi Font)
 • Servomotors (Jaume Puigmiquel)
 • Sensors de temperatura i pressió (Eloi Cabrillana)

Tots aquests documents es publicaran a aquesta pàgina web un cop acabats i revisats.

- Construcció de la cambra de proves: Cambra de porexpan aïllada amb una manta tèrmica la qual contindrà gel sec a dintre juntament amb un parell de ventiladors encarregats de fer circular l’aire. L’objectiu és poder simular les baixes temperatures que haurà de suportar la sonda i comprovar que tots els sistemes electrònics funcionen correctament com també que l’aïllant estigui ben preparat.

Primer circuit

Servo de Hitec HSR-8498HB

Comença el projecte!

Després de tot un cap de setmana llarg de disseny finalment he acabat amb la pàgina web del projecte Meteotek08. A partir d’ara tindrem una pàgina web oficial on poder penjar totes les novetats, contingut, fotografies, etc. de manera ordenada. La pàgina funciona amb Wordpress i el tema que he creat és inspirat en el de phpBB.com. Si us agrada aquest tema el podreu trobar a la secció de Documents perquè el pugueu utilitzar en el vostre blog lliurement.

El més probable és que us pregunteu què és això del Meteotek08. A continuació es mostren contestades les preguntes més freqüents que us podeu fer:

- Què és el projecte “Meteotek08″?

Meteotek08 és un projecte amb l’objectiu de fabricar una sonda meteorològica i posteriorment llençar-la per tal d’obtenir algunes dades i també imatges. Finalment la sonda es recupera (o això s’intentarà!) per tal de recollir les fotografies i preparar-la per un altre llançament si cal.

- Qui són els autors d’aquest projecte?

El projecte Meteotek08 es troba format pels membres del crèdit de taller de 2n de batxillerat (IES Bisbal).

- Què es pretén fer amb aquest projecte?

L’objectiu principal és lògicament fabricar i llençar la sonda meteorològica amb èxit. Gràcies a això es pretén comprendre el funcionament en general dels components que la integren i els fonaments que la fan possible: el sistema de posicionament GPS, els microcontroladors, les comunicacions via ràdio, etc.
Un altre objectiu és fer un reportatge fotogràfic de tot el procés, tant de la construcció com del llançament.

- Què podré trobar en aquesta pàgina web?

En aquesta pàgina podreu trobar tots els documents didàctics que es vagin publicant, esquemes elèctrics, codi del programa, documentació variada, etc. Tot el contingut que sigui de creació pròpia es publicarà sota llicència GFDL 1.2 per tal que altres persones o grups puguin aprendre i realitzar aquest tipus de projectes utilitzant els nostres documents sense restriccions.

Espero que hagi aclarit prou bé totes les qüestions sobre el projecte Meteotek08 i també espero que molt aviat ja puguem publicar més contingut i anunciar avenços en el projecte :) !

Logotip Meteotek08