Proves a baixa temperatura i primeres plaques!

El treball segueix de forma intensiva tal com es va marcar al calendari de tasques. De moment ja hem dut a terme les proves a baixa temperatura i hem acabat la placa de regulació de voltatge.

Pel que fa a les proves a baixa temperatura hem de dir que l’experiència ha estat del tot satisfactòria, ja que les hem pogut realitzar a tots els materials i no hem tingut cap problema durant el transcurs de les mateixes.

Per aconseguir les baixes temperatures (-70º C) vam encarregar gel sec (CO2 sòlid) en forma de pèl·lets, concretament a l’empresa navarresa “Mainorte” (www.mainorte.com) que ens va subministrar el producte en 24h. En total vam utilitzar 10kg de gel sec.

Posant el gel sec a la gà bia dins la cambra de proves...

Les proves les vam dur a terme dins la cambra de proves la qual va aïllar completament l’exterior de l’interior, i a més els ventiladors van aguantar estoicament les baixes temperatures i van permetre mantenir un corrent d’aire molt fred dins la caixa simulant amb força exactitud les condicions que trobara la sonda allà dalt.

La primera prova que es va fer amb el gel sec va ser la de materials, on es tenien 3 fils de niló trenat tensionats per comprovar si resistien correctament la tensió a baixa temperatura. A més, s’incloïa porexpan amb manta tèrmica per comprovar si es patia algun deteriorament a causa del fred i un altre tall amb estructura d’alumini per comprovar si la contracció de l’alumini comprimia en excés o no el porexpan . La prova va ser un èxit i tots els materials van aguantar de forma correcta i sense patir el mínim nombre de desperfectes pel fred.

Diverses cordes just després d'haver passat les proves

La segona prova es va fer per tal de comprovar la reacció dels components electrònics bàsics que utilitzarà la càmera, com el servo i també hi vam incloure 2 sensors de temperatura, un d’intern i un d’extern. El microcontrolador amb aquests sensors de temperatura el vam incloure dins una petita caixa de porexpan amb manta tèrmica per aïllar-lo minimament. A fora de la caixa hi anava un dels sensors de temperatura i el servo amb el seu aïllament de porexpan. La prova es va realitzar amb èxit tot i que la temperatura a dins de la caixa de porexpan va baixar força més del que haguéssim volgut. D’altra banda això va permetre comprovar que les piles i tots els components elegits aguanten bé les baixes temperatures. A més, amb els sensors de temperatura van corroborar l’efectivitat de la cambra de proves ja que a dins la temperatura es mantenia estable sense influències de la calor exterior.

La caixa amb el microcontrolador i els sensors, juntament amb el servo

La tercera prova es va fer per comprovar si els sistema de “cutdown” amb fil de nicrom funcionava a baixa temperatura. Per fer la prova es va utilitzar un fil de niló trenat de la primera prova al qual se li va enrotllar un fil de nicrom de 2-3 ohms de resistència per el qual es feien passar 6v tot utilitzant 4 piles de liti. Amb això aconseguíem que el fil es posés incandescent amb pocs segons i talles el fil de niló tot fonent-lo. El sistema va funcionar correctament i va tallar el fil de niló com un ganivet.

Prova del

Prova del

Finalment en el segon dia de proves es va provar la ràdio, el gps i el microcontrolador principal a baixes temperatures. Per fer-ho es van introduir els elements descrits dins de la caixa de porexpan que s’utilitzarà durant el vol. El primer que ens va sobtar va ser que es va necessitar prop d’una hora per aconseguir que la temperatura dins de la caixa on hi havia els components passés a ser negativa. L’experiment va durar prop de 2 hores per assegurar l’aïllament durant tot el vol. Tots els components van funcionar correctament i la recepció de dades va ser continuada i sense complicacions.

Altres components electrònics per provar (gps+rà dio)

Ja deixant de banda el tema de les proves a baixa temperatura, val a dir que hem seguit amb el tema de plaques i electrònica, i ja hem acabat la placa definitiva del regulador de voltatge.

Finalment volem informar que ens hem traslladat de l’institut al taller de Maquinària Agrícola Marull, on disposem de totes les eines i no tenim restriccions pel que fa a horaris (ni ordinadors…).

Les noves instal·lacions


Publicar un comentari